THÔNG BÁO

BQT rất lấy làm tiếc phải thông báo: Vnweblogs.com đã bị mất dữ liệu sau thời điểm 19/5/2011 và sẽ được chuyển sang nền tảng xây dựng website mới mạnh hơn nhiều so với nền tảng của Vnweblogs cũ.

Dự kiến admin cần khoảng 2 tuần để thay đổi nền tảng mới cho phù hợp với Vnweblogs và chuyển đổi data từ bản backup 19/05/2011 sang nền tảng mới.

Rât xin lỗi các blogger & bạn đọc!